برخی از انواع سرطان‌ها در استخوان آغاز می‌شوند. سرطان استخوان واقعی شامل استئوسارکوم، کندروسارکوما، تومور اوینگ، و ... است. اما بیشتر سرطان‌های دیگر با گسترش و متاستاز استخوان‌ها را تحت تأثیر می‌گذارند که به آنها سرطان استخوان متاستاتیک می گویند.
سرطان استخوان متاستاتیک شایع‌ترین سرطان بعد از ریه‌ها، کبد و بافت‌های اسکلتی است. رشد سلول‌های سرطانی در استخوان‌ها می‌تواند منجر به درد و شکستگی استخوان شود. این درد بدون فعالیت بدنی رخ می‌دهد و تقریباً نگران کننده است.


تقریباً هر نوع سرطان می‌تواند به استخوان گسترش یابد اما رایج‌ترین آنها عبارتند از سرطان سینه، سرطان ریه، سرطان تیروئید، سرطان کلیه و سرطان پروستات.


استخوان‌های ستون فقرات، لگن، دنده‌ها، جمجمه، بازو، استخوان‌های بلند و ... بیشتر درگیر این بیماری می‌شوند.


اشعه ایکس، اسکن استخوان، ام آر آی، توموگرافی، تجزیه و تحلیل شیمیایی خون، آزمایش ادرار و بیوپسی استخوان از راه‌های تشخیص سرطان استخوان متاستاتیک هستند.


داروهای تقویت کننده استخوان‌ها و کاهنده درد، شیمی درمانی، هورمون درمانی، پرتودرامنی و جراحی برای درمان این بیماری کاربرد دارند.