جزوه اسید و باز کنکوری


جزوه اسید و باز کنکوری


جزوه اسید و باز کنکوری

علیرضا زارع

 

  

تمامی سرفصلهای مهم این بخش با بیانی ساده و در قالب جدولهای مقایسه ای برای یادگیری بهتر داوطلبان کنکور تالیف شده است.حجم فایل : 1.88 مگابایت
پسورد فایل فشرده : www.konkur.in


حجم فایل : 1.88 مگابایت
پسورد فایل فشرده : www.konkur.in