مثلِ یه کوه بهش تکیه کنُ زیر نگاش آروم بگیر ، که فاللّه خیر الحافظا...-رفقای جان،روحیه؟؟؟ همه با هم ، عالیه :)

به امید موفقیتمون....