صفحه زیست شناسی

نکات زیست شناسی و سوالات زیست شناسی توی این صفحه نمایش داده میشن.

از دادن کامنت های بیهوده(مثل سلام و احوال پرسی خودداری کنید).


هر کسی نکته ای استخراج کرد بصورت نظر خصوصی برای من بفرسته تا من همینجا قرارشون بدم.